| Admin

Kursus Penggunaan Aplikasi "Land Enquiry System (LES)" Jabatan Tanah dan Ukur

Kursus telah diadakan di Hotel Grandis dan dihadiri oleh Penolong Pemungut Hasil Tanah (PPHT) dari semua daerah.