| Admin

Sesi Libat Urus Jabatan tanah & Ukur

Sesi Libat Urus Jabatan Tanah dan Ukur bersama Pasukan Sekretariat Sabah Maju Jaya ( SMJ) yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Tuan Ramlee Hj Kariah.