| Admin

Card Image

Sesi Penyerahan Tugas

Sesi Penyerahan Tugas Puan Samsakiah Jamil, mantan Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pentadbiran) kepada Puan Fridah Bte Ramli, Ketua Penolong Pengarah Kanan(Pentadbiran) Jabatan Tanah dan Ukur yang baru.